Gratis bezorging

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Enkel voor de consument: U heeft het recht - zonder enige sanctie of reden - uw Bestelling te annuleren, op voorwaarde dat u Kontoor Brands Group binnen dertig (15) kalenderdagen na de leveringsdatum van de Producten op de hoogte brengt van uw beslissing om te annuleren.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Algemene Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op de aankoop en verzending van Producten in de Europese Unie (onder bepaalde voorwaarden) via onze Website. Wranglers deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zorgvuldig door alvorens u een Bestelling plaatst. Door uw bevestiging dat u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft doorgelezen en ermee akkoord gaat wanneer u een Bestelling plaatst via de Website, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Voor meer informatie en voor vragen over deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunt u terecht op FAQ. Indien u daar geen antwoord vindt op uw vragen of mocht u toch nog hulp nodig hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via Contactgegevens.
In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt met “Wrangler”, “wij” en “ons” verwezen naar LEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456 en verwijst “u” naar u als klant. Alle begrippen die in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die verderop onder “Definities” daaraan is toegekend. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de overeenkomst tussen u en ons voor de levering van Producten. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing. De overeenkomst kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk of per e-mail met wederzijdse toestemming.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen door alle gebruikers van onze Website digitaal worden bewaard of worden uitgeprint.

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT PRODUCTEN

Wij leveren een redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de Producten juist en actueel is. Wij garanderen echter niet dat er geen fouten kunnen voorkomen in de omschrijving en/of de prijsstelling van de Producten of dat Producten altijd leverbaar zijn wanneer u een Bestelling voor die Producten wilt plaatsen. Het materiaal op onze Website mag niet worden opgevat als een garantie of toezegging in verband met de Producten. Alle afbeeldingen, illustraties en beschrijvingen van de Producten gelden uitsluitend ter informatie. Aangezien de daadwerkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw beeldscherm, kunnen wij niet garanderen dat de kleur weergegeven door uw beeldscherm een correcte weergave zal zijn van de kleur van het Product bij levering.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de informatie op onze Website met betrekking tot de Producten, zonder aankondiging, te wijzigen, zoals bijvoorbeeld de informatie over prijzen, leverbaarheid van de Producten en de productomschrijvingen. Wijzigingen in de prijs, leverbaarheid of omschrijving van een Product hebben echter geen gevolgen voor uw Bestelling, voor zover uw Bestelling conform het hierna in artikel 2 bepaalde reeds door ons is aanvaard.
Het hiervoor bepaalde laat uw wettelijke rechten in verband met gebrekkige of onjuist omschreven producten onverlet.

2. HOE PLAATS IK EEN BESTELLING

Om een Bestelling te kunnen plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn. Een Bestelling doet u door Producten op onze Website te selecteren, de door u gewenste leveringswijze en eventuele andere opties te selecteren en vervolgens op “BESTELLEN” te klikken. Voordat u naar de kassa gaat, wordt u gevraagd om in te loggen op uw persoonlijke account of om een persoonlijke account aan te maken.
Bestellingen die op een andere wijze zijn geplaatst dan zoals hierboven beschreven, kunnen wij niet aanvaarden. Bestellingen worden slechts verwerkt en verzonden indien wij de Bestelling volledig achten. Een Bestelling wordt geacht volledig te zijn indien alle relevante informatie die doorheen het bestelproces werd opgevraagd correct werd ingegeven en u akkoord bent gegaan met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Mocht u bij het plaatsen van een Bestelling problemen ondervinden, neem dan contact op met onze klantenservice via Contactgegevens.
Hetzelfde geldt wanneer u niet zeker weet of de via de Website geplaatste Bestelling is afgerond.
Wanneer u een Bestelling plaatst, betekent dit dat u ons een aanbod doet om de door u geselecteerde Producten van ons te kopen. Bestellingen gelden onder voorbehoud van leverbaarheid en aanvaarding door ons. Wij kunnen uw Bestelling te allen tijde geheel naar eigen inzicht weigeren, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) ingeval:
i) U aan ons onjuiste informatie heeft verstrekt, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) onvolledige of onjuiste betaalgegevens, onjuiste factuurgegevens, een onvolledig of onjuist leveradres of frauduleuze informatie;

(ii) Op onze Website een fout staat met betrekking tot de door u bestelde Producten, bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of de omschrijving van een Product op onze Website;

(iii) De door u bestelde Producten niet langer leverbaar zijn via onze Website; of

(iv) Wij vermoeden dat u jonger bent dan 18.

Wij zijn jegens u noch jegens derden aansprakelijk voor het verwijderen van Producten van de Website, voor het verwijderen of bewerken van materiaal of content op de Website, voor het niet verwerken van een Bestelling of voor het opschorten van een transactie nadat we die in behandeling hebben genomen.
Wanneer wij uw Bestelling niet kunnen aanvaarden, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op via e-mail of telefoon, in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na de datum van uw Bestelling. Wanneer wij uw Bestelling niet kunnen aanvaarden of verwerken omdat de Producten niet langer leverbaar zijn of vanwege een onjuistheid in de prijs en/of in andere informatie met betrekking tot de door u bestelde Producten, dan nemen wij contact met u op om alternatieve producten voor te stellen die wellicht voor u interessant zijn. Wanneer u geen belangstelling heeft voor de door ons gedane suggesties, wordt uw Bestelling door ons geannuWranglerrd, voor zover het de Producten betreft die wij niet kunnen leveren, en krijgt u het bedrag terug dat u voor deze Producten heeft betaald.
Wanneer u via de Website een Bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw Bestelling. In deze e-mail staan alle relevante gegevens met betrekking tot uw Bestelling (zoals hoeveelheid, prijs, leveringsvoorwaarden). Deze e-mail houdt GEEN aanvaarding in van uw Bestelling. Tenzij u de Bestelling zelf annuWranglerrt, wordt uw Bestelling verzonden. Op dat moment ontvangt u van ons een e-mail met een Leveringsbevestiging waarin wordt vermeld dat de door u bestelde Producten geheel of gedeeltelijk door ons zijn verzonden.
Zolang wij een Bestelling nog niet hebben verwerkt, kunt u de Bestelling te allen tijde annuleren, doch niet wijzigen. Mocht u een Bestelling willen annuleren, neem dan contact op met onze klantenservice via de Contactgegevens. Annuleringen die op een andere wijze zijn verricht, kunnen wij niet aanvaarden. Zodra uw bestelling is verwerkt, kunt u uw annuleringsrechten uitsluitend uitoefenen overeenkomstig de hierna in artikel 9 vermelde procedure.

3. WAT GEBEURT ER WANNEER EEN PRODUCT NIET LEVERBAAR IS

Wij leveren een redelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot de Producten op onze Website altijd juist is. Toch kan het gebeuren dat bepaalde Producten die u besteld heeft, helaas niet leverbaar zijn.

Indien uw Bestelling meerdere Producten bevat, komt de overeenkomst tot stand enkel met betrekking tot de Producten die uitdrukkelijk worden vermeld in onze Leveringsbevestiging.
Bovenstaande geldt ook indien u de prijs voor het Product reeds betaalt of de instructies tot betaling geeft, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, voor de overeenkomst tot stand komt. Indien in dat geval de overeenkomst nog steeds niet tot stand komt, om welke reden dan ook, zullen wij u hiervan via e-mail op de hoogte brengen en het bedrag van de betaling zo spoedig mogelijk terugbetalen. Ingeval van een gedeeltelijke aanvaarding van de overeenkomst, brengen wij u op de hoogte via de Leveringsbevestiging van de te leveren Producten.

4. ONS PRIJSBELEID

De prijzen van de Producten staan vermeld op onze Website en worden na het plaatsen van de Bestelling per e-mail aan u bevestigd in de Orderbevestiging.
Alle prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

Voor uw Bestelling kunnen verzendkosten aangerekend worden zoals dit op het moment van het plaatsen van de Bestelling op onze Website staat aangegeven. De Verzendkosten zijn gebaseerd op het bedrag van uw Bestelling en de door u gewenste leveringswijze. De verzendkosten en leveringsvoorwaarden zijn te vinden op.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de prijzen van onze Producten op onze Website, zonder aankondiging, te wijzigen. Wijzigingen van de prijzen van Producten hebben geen gevolgen voor uw Bestelling, voor zover uw Bestelling reeds door ons is aanvaard en u per e-mail een Orderbevestiging van ons heeft ontvangen.

5. HOE KAN IK BETALEN

U kan uw Producten betalen met een creditcard of bankkaart. Wij kunnen ook bijkomende betaalmethoden aanbieden, andere dan creditcards of bankkaart, afhankelijk van het gekozen land voor de levering van de Producten. Een overzicht van de bestaande betaalmethoden is te vinden op. U moet betalen alvorens u de Bestelling plaatst, in de munteenheid die op uw Bestelling staat vermeld.
Wanneer u met creditcard of bankkaart betaalt, dient u bij het plaatsen van uw Bestelling uw creditcard- of bankkaartgegevens op te geven. Het volledige bedrag van uw Bestelling wordt op het moment van plaatsing van de Bestelling op uw creditcard of bankkaart aangerekend. Aanvaarding van uw Bestelling en levering van de bestelde Producten geschieden pas nadat uw betaling met bankkaart of creditcard door uw bank of creditcardorganisatie is geautoriseerd. Wanneer wij geen autorisatie ontvangen, laten wij dit aan u weten. Wij behouden ons het recht voor om de identiteit van de bankkaart- of creditcardhouder te verifiëren en daartoe de benodigde documentatie op te vragen.
Wij doen er redelijkerwijze alles aan om ervoor te zorgen dat onze Website beveiligd is en fraude wordt voorkomen. Alle bankkaart- en creditcardtransacties via deze Website worden verwerkt door “CONCARDIS GMBH”, een beveiligde online gateway die verantwoordelijk is voor de registratie en geautomatiseerde verwerking van uw betalingsgegevens binnen een beveiligde omgeving. Houdt u er rekening mee dat wij de levering naar bepaalde landen te allen tijde geheel naar eigen inzicht kunnen weigeren, indien wij menen dat deze landen een hoog frauderisico meebrengen.
Wanneer u via PayPal betaalt, dient u met uw e-mailadres en wachtwoord op uw PayPal-account in te loggen om de betaling te bevestigen. Wanneer u geen PayPal-account heeft, kunt u toch maximaal 10 keer met PayPal betalen en dient u uw persoonsgegevens en creditcardgegevens in te voeren. Levering van de Producten geschiedt nadat de betaling is vrijgegeven. Wanneer wij uw betaling niet binnen 15 dagen na de datum van uw Bestelling in vrij beschikbare gelden hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuWranglerrd.
Wij leveren de Producten op het leveradres dat vermeld staat in uw Orderbevestiging. Documenten per e-mail verzenden wij enkel naar het e-mailadres dat u bij plaatsing van de Bestelling heeft opgegeven.

6. WANNEER WORDEN PRODUCTEN BEZORGD EN HOE KAN IK MIJN BESTELLING VOLGEN

Producten die via deze Website besteld zijn, kunnen uitsluitend bezorgd worden in de Europese Unie, onderworpen aan bepaalde voorwaarden voor bepaalde landen.
Een overzicht van de landen waar we momenteel naar verzenden, is te vinden op.
Bezorging geschiedt per standaardkoerier tijdens normale kantooruren.
Van tijd tot tijd is gratis verzending mogelijk als tijdelijke promotie.
Na afgifte van de Producten aan onze transporteur sturen wij u per e-mail een Leveringsbevestiging toe.
Tot op het moment dat de Bestelling volledig is betaald, blijven de goederen onze eigendom.
Wij doen er redelijkerwijze alles aan om de Producten binnen de in onze Leveringsvoorwaarden gestelde levertermijn af te leveren. De door ons opgegeven leveringsdata en leveringstijdstippen gelden echter uitsluitend bij benadering. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een niet te voorkomen vertraging in de bezorging.
Wanneer op het opgegeven leveradres niemand aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen, laat de transporteur een kaartje achter in uw brievenbus.

Het risico van de Producten gaat op u over op het moment van levering.

U kunt de status van uw Bestelling volgen via de link in uw Orderbevestiging e-mail.

7. HOE KAN IK EEN PRODUCT TERUGZENDEN

Indien u Producten wilt terugzenden, gelieve de bijbehorende Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen die te vinden zijn op.

8. ANNULERINGSRECHT

Indien u uw Bestelling heeft ontvangen en niet tevreden bent over één of meerdere Producten, of indien u simpelweg over uw aankoop van gedachten bent veranderd nadat we u uw Orderbevestiging per e-mail hebben toegezonden, dan kunt u uw Bestelling - zonder enige sanctie of reden - annuleren en uw betaling terugvragen, overeenkomstig de Europese richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, zoals geïmplementeerd in de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, op voorwaarde dat u binnen 15 (vijftien) dagen na de leveringsdatum van de Producten ons op de hoogte brengt van uw beslissing om te annuleren conform de procedure vermeld in ons Terugzendbeleid.
Terwijl de Producten in uw bezit zijn, bent u verplicht om de Producten veilig en in goede staat te bewaren.
Wij betalen u terug van zodra u ons van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren op de hoogte hebt gebracht en in elk geval binnen 15 dagen. Elk bedrag dat u voor de Producten heeft betaald of dat op uw bankkaart werd aangerekend, wordt terugbetaald.

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

Onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door nalatigheid, ongeacht de wettelijke grondslag, is beperkt als volgt:

(i) Wij zijn enkel aansprakelijk tot het bedrag van voorzienbare schade veroorzaakt door een schending van essentiële contractuele verplichtingen dat voor dit type overeenkomst gebruikelijk is;
(ii) Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van nalatigheid in verband met enige andere zorgverplichting.

Voornoemde beperking van onze aansprakelijkheid geldt niet ten aanzien van enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor een door ons toedoen veroorzaakt persoonlijk letsel. Voorts geldt de beperking van onze aansprakelijkheid niet indien en voor zover Kontoor Brands een specifieke garantie heeft afgegeven.
Het hiervoor bepaalde geldt evenzeer ten aanzien van onze aansprakelijkheid voor onnodige uitgaven.
U moet gepaste maatregelen nemen om schade te vermijden en te beperken.
Het bepaalde in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden laat uw wettelijke rechten als consument onverlet, alsmede uw recht om een Bestelling conform het bepaalde in artikel 8 te annuleren.

10. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u een Bestelling plaatst, verklaart u zich ermee akkoord dat de gegevens die wij bij uw aanmelding op de Website hebben verzameld, door ons opgeslagen, verwerkt en gebruikt mogen worden ter verwerking van uw Bestelling. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Wrangler Privacy-verklaring, te vinden op.

11. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Op het gebruik van deze Website zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing die te vinden zijn op.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

WRANGLER APPAREL CORP. en de met haar verbonden ondernemingen zijn en blijven de uitsluitende rechthebbenden van het merk WRANGLER, alsmede van alle, al dan niet figuratieve, merken en overige tekens, illustraties, afbeeldingen en logo’s die op onze producten, accessoires en verpakkingen staan afgebeeld, ongeacht of de merken zijn ingeschreven. Behoudens onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming is het streng verboden om deze merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te bewerken of te gebruiken. Wij zullen tegen inbreukmakers optreden.

13. OVERMACHT

Wij leveren een maximale inspanning om aan onze verplichtingen op grond van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te voldoen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig leveren van Producten wanneer dit het gevolg is van omstandigheden die buiten onze redelijke macht zijn gelegen, waaronder begrepen natuurrampen, explosies, overstromingen, brand, ongevallen, oorlog of onrusten, stakingen, vakbondsacties of werkneerlegging, overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, een handelen of nalaten door derden, verzuim door onze leverancier(s), een door u opgegeven onjuist leveradres, een niet door u doorgegeven adreswijziging of uw betalingsverzuim.
Wij stellen u zo snel mogelijk van dit soort onvoorziene situaties op de hoogte. Wij zullen vervolgens alsnog aan onze verplichtingen voldoen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Mocht het oponthoud langer dan 2 (twee) weken duren, dan heeft u het recht om de Bestelling te annuleren en vindt terugbetaling plaats conform het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Enkel het Zwitsers recht (dat de Europese richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten heeft geïmplementeerd) is op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing, zonder afbreuk te doen aan de regels van internationaal privaatrecht. Voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming, behoren alle vorderingen of geschillen met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden tot de uitsluitende bevoegdheid van de Zwitserse rechtbanken.

15. DOORVERKOOP / DOORLEVERING VAN ONZE HANDELSWAAR

Om de klanttevredenheid te kunnen garanderen, waken wij voortdurend over de kwaliteit van onze Producten. Onze Producten worden uitsluitend verkocht in onze eigen winkels en in de winkels van erkende verdelers. U mag zich niet voordoen als erkend verdeler of als geautoriseerde wederverkoper van onze Producten. Wij behouden ons het recht voor om uw Bestelling te weigeren wanneer wij vermoeden dat u onze Producten wilt doorverkopen.

16. CONTACT

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, over onze Producten of over uw Bestelling, kunt u met ons contact opnemen via Contact.

17. ALGEMENE BEPALINGEN

Wanneer u of wij nalaten een bepaling in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te handhaven, betekent dit niet dat u of wij daarmee van die bepaling afstand hebben gedaan. Op een later tijdstip kan alsnog nakoming van die bepaling worden verlangd.

18. DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden de volgende definities:

"Overeenkomst"de overeenkomst tussen u en ons inzake de koop en verkoop van Producten, bestaande uit uw Bestelling, onze Orderbevestiging van die Bestelling en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;

"Producten" de producten die wij te eniger tijd via onze Website verkopen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kwalitatief hoogwaardige kledij, jeanskledij en verwante accessoires, allemaal verkocht onder het merk Wrangler®;

"Bestelling" een conform deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geplaatste bestelling van Producten;

"Orderbevestiging" een naar u verstuurde orderbevestiging waarin wordt aangegeven dat aanvaarding van uw Bestelling geschiedt op het moment dat de Producten worden verzonden en waarin de relevante gegevens van de door u gekochte Producten staan vermeld;

"Algemene Verkoopsvoorwaarden" de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden;

"Wij", "ons" LEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456;

“Website" onze website: https://Wrangler.nl

"U" of "uw" U of uw als klant.

Top